ยื่นขอกฎหมายกัญชาเพื่อประชาชน

ยื่นขอกฎหมายกัญชาเพื่อประชาชน รวมกลุ่มคนรักกัญชาร่วมพลักดัน พรบ

ยื่นขอกฎหมายกัญชาเพื่อประชาชน ยื่นขอกฎหมายกัญชาเพื่อประชาชน “ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์” ยื่นหนังสือ หนุน “ ร่างพ.ร.บ.กัญชาฯ ” เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ เร่งวาระที่ 2 และ 3 โดยด่วน เพื่อสร้างความชัดเจน ให้แก่สังคม สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆ ให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป โดยมีผู้สนับสนุนเป็นจำนวนมาก นายประพัฒน์ ยื่นขอกฎหมายกัญชาเพื่อประชาชน นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติ กัญชา กัญชง เผยว่า ได้ยื่นจดหมายเปิดผนึก ผ่าน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ถึง ประธานรัฐสภา และหัวหน้าพรรคการเมืองที่มีสมาชิกเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขอความกรุณาเร่งรัด บรรจุวาระการประชุม พิจารณาลงมติ ร่างพระราชบัญญัติ กัญชา กัญชง เนื่องจาก สภาผู้แทนราษฎร ได้ประชุมพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง และลงมติรับหลักการ ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว รวมถึงให้มี คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ (กมธ.) […]