เครื่องปรุง

ผงนัวร์ซอง 20 กรัม

seasoning powder,

20 grams per pack

ผงน้ำซุปเข้มข้น 50 กรัม

puree powder,

50 grams per pack

ตุ๋นกัญหมู

pock swet powder

 

ตุ๋นกัญเนื้อ

beef swet powder

 

ตุ๋นกัญ กล่อง

stew powder,

11 pieces per pack

หยดทิพย์ 50 ml.

marry jane terpene,

50 ml. per bottle

ชุดเข้าครัว

kitchen set

 

ผงนัวร์ซอง 20 กรัม

seasoning powder,

20 grams per pack

ตุ๋นกัญไก่

chicken swet powder

 

ดอกเกลือ 100 กรัม

stew powder,

100 grams per bottle

ไซรัป ตรา แมรีเจน

marry jane syryp,

730 ml per bottle

ตุ๋นกัญแผง

stew power,

11 pieces per pack