ยื่นขอกฎหมายกัญชาเพื่อประชาชน

ยื่นขอกฎหมายกัญชาเพื่อประชาชน “ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์” ยื่นหนังสือ หนุน “ ร่างพ.ร.บ.กัญชาฯ ” เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ เร่งวาระที่ 2 และ 3 โดยด่วน เพื่อสร้างความชัดเจน ให้แก่สังคม สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆ ให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป โดยมีผู้สนับสนุนเป็นจำนวนมาก

นายประพัฒน์ ยื่นขอกฎหมายกัญชาเพื่อประชาชน

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติ กัญชา กัญชง เผยว่า ได้ยื่นจดหมายเปิดผนึก ผ่าน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ถึง ประธานรัฐสภา และหัวหน้าพรรคการเมืองที่มีสมาชิกเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขอความกรุณาเร่งรัด บรรจุวาระการประชุม พิจารณาลงมติ ร่างพระราชบัญญัติ กัญชา กัญชง เนื่องจาก สภาผู้แทนราษฎร ได้ประชุมพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง และลงมติรับหลักการ ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว

รวมถึงให้มี คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ (กมธ.) ซึ่งมี กรรมาธิการ และ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ จาก พรรคการเมือง หน่วงงานราชการ ภาคเอกชน และประชาสังคม จนถึงปัจจุบัน คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ (กมธ.) ได้พิจารณาจนเสร็จสิ้นแล้วนั้น ในฐานะ กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ และ กรรมาธิการอีกหลายท่าน เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องเร่งรัด ร่างระราชบัญญัติ กัญชา กัญชง เพื่อสร้างความชัดเจน ในการส่งเสริมกิจกรรมทางธุรกิจ

สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการและเกษตรกรโดยทั่วไป รวมถึงสร้างความมั่นใจ ให้แก่ประชาชนในสังคม ว่า จะไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มเปาะบาง โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน เพราะรายละเอียดใน ร่างพระราชบัญญัติ กัญชา กัญชง ที่ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มีการบรรจุการควบคุม พืชกัญชา และ พืชกัญชง อย่างรอบคอบ และ รัดกุม  

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการรายกลาง รายใหญ่ และกลุ่มเกษตรกรรจำนวนมาก ที่ได้ประกอบธุรกิจ ตั้งแต่ การเพาะปลูก การแปรรูป และการประกอบอาหาร ที่เกี่ยวข้องกับ พืชกัญชา และ พืชกัญชง เป็นจำนวนหลายแสนรายจึงเร่งรัดการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติ กัญชา กัญชง วาระที่ 2 และ 3 โดยด่วน เพื่อสร้างความชัดเจน ให้แก่สังคม และ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆ ให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป

 ขอขอบคุณข้อมูลและติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ ฐานเศรษฐกิจ https://www.thansettakij.com/business/545777

📌อยู่ตรงนี้จ้า https://goo.gl/maps/syGzLi7uUvdhxcAC6
 
#ถนนข้าวสาร
#smile
#khaosan
#rg420khaosan
#rg420thailand
#rg420cannabisstore
#ท่องเที่ยวไทย
#ซอฟต์พาวเวอร์
#ThaiStick
 
ฝากติดตามพวกเราด้วยนะจ๊ะ